Kindgebonden budget 2014

Wat is het Kindgebonden Budget 2014
Het Kindgebonden Budget is een toeslag van de overheid dat bijdraagt in de kosten voor ouders met kinderen onder de 18 jaar. Kindgebonden budget is geen vervanging van de kinderbijslag. Sommige ouders komen in aanmerking voor kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Of u in aanmerking komt voor de toeslag en wat de hoogte van het Kindgebonden Budget is zal afhangen van hoeveel kinderen u heeft, hoe oud ze zijn en hoe hoog uw inkomen is. Kindgebonden budget gaat in vanaf de eerstvolgende maand van de geboorte van uw kind en loopt door, mits u in aanmerking komt voor de toeslag, tot de maand waarin uw kind achtien wordt. In de jaren dat uw kind twaalf jaar wordt of zestien jaar wordt komt er een extra bedrag vrij. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

In principe is het zo dat Kindgebonden Budget niet aangevraagd hoeft te worden maar automatisch toegekend wordt op grond van de gegevens die de belastingdienst al in bezit heeft. Mocht het gebeuren dat u wel recht heeft op Kindgebonden Budget maar hier geen bericht over krijgt dan kunt u het zelf aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan ook online als u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode. Wordt de toeslag dan toegekend, dan gebeurt dit met terugwerkende kracht.

Wijzigingen Kindgebonden budget 2014
In 2014 zullen er wijzigingen komen in het Kindgebonden Budget. Vooralsnog zijn de plannen van het kabinet nog niet daadwerkelijk doorgevoerd in de wetgeving. De plannen Kindgebonden Budget 2014 houden onder andere in dat alleenstaande ouders een extra bedrag zullen ontvangen ter hoogte van 2800 euro per jaar. Een tweede belangrijke wetswijziging is het stopzetten van Kindgebonden budget aan Nederlandse ouders die zich buiten de EU vestigen.

Daarnaast zou de inkomensgrens voor de aanvraag van het Kindgebonden Budget gelijkgetrokken worden met de grens van de zorgtoeslag, met andere woorden deze grens zou omlaag gaan. Een alleenstaande ouder zou alleen in aanmerking komen op de toeslag met een jaarlijks inkomen onder de 35.059 euro, voor samenwonenden is de maximale grens 51.691 euro.

Bovendien zal er een vermogenstoets ingevoerd worden. Ouders met een vermogen hoger dan 80.000 euro zullen niet in aanmerking komen voor het Kindgebonden Budget 2014. In 2015 zullen de wijzigingen in de toeslag zich nog een stap verder ontwikkelen om zo tot een nieuw systeem te komen.