kinderopvangtoeslag tabel 2014

De vergoeding van de Kinderopvangtoeslag 2014 is aan de hand van de kinderopvangtoeslag tabel 2014 na te kijken. Wilt u op de hoogte zijn van de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via de site toeslagen een proefberekening maken maar u kunt ook diverse tabellen raadplegen die u helpen om een duidelijk beeld te krijgen hoe hoog de vergoeding van de kinderopvangtoeslag zal zijn op basis van uw inkomen.

De kinderopvangtoeslag tabel 2014 vermeldt het loon van werknemers en het percentage wat u terugkrijgt van de belasting op basis van dit loon en uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag. In de kinderopvangtoeslag tabel 2014 staat ook het maximum bedrag van wat ouders maximaal aan gezamelijk toetsingsinkomen dienen te hebben om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Wanneer het toetingsinkomen hoger is dan dan maximum bedrag, hebben de ouders geen recht meer op de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. Alle volgende kinderen komen wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

In de kinderopvangtoeslag tabel wordt vanaf 2012 rekening gehouden met de werkuren van de minst werkende ouder. De kinderopvangtoeslag is nu gekoppeld aan de werkuren. Wanneer u kind vier jaar is of jonger, heeft u recht op kinderopvangtoeslag van maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren. Daarin zit ook de reistijd en de middagpauze in verrekend. Bij de kinderen die al naar de lagere school gaan en buitenschoolse opvang nodig hebben, kunnen ouders maximaal zeventig procent van hun gewerkte uren als opvanguren declaren.

Kijk in de kinderopvangtoeslag tabel 2014 op welk percentage u recht heeft betreffende de kinderopvangtoeslag 2014. Het percentage van de kinderopvangtoeslag is inclusief het werkgeversdeel. Neem de gegevens van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting en jaaropgaaf of loonstrook bij de hand om de juiste gegevens in de tabel op te zoeken zodat u precies kunt zien waar u betreft de kinderopvangtoeslag recht op heeft.